Tìm hiểu thương mại là gì? Đặc điểm của hoạt động thương mại

Các hoạt động đáp ứng các điều kiện sau đây được gọi là hoạt động thương mại: Hoạt động phải theo chỉ dẫn của thương nhân và hoạt động phải được thực hiện với mục đích thu lợi nhuận. Hãy cùng pedrinhofonseca.com tìm hiểu thương mại là gì qua bài viết dưới đây nhé!

I. Khái niệm thương mại

Chúng đều là hoạt động vì lợi nhuận và đồng nghĩa với hoạt động kinh doanh. “Doanh nghiệp là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường để thu lợi nhuận”. (Đạo luật công ty K2 D4 năm 2005). Hoạt động kinh doanh được thực hiện trong nhiều lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng hoá và dịch vụ.

Chúng đều là hoạt động vì lợi nhuận và đồng nghĩa với hoạt động kinh doanh

Như vậy, hoạt động thương mại không chỉ bao gồm các hoạt động như mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ mà còn bao gồm các hoạt động đầu tư cho sản xuất như đầu tư trực tiếp và gián tiếp đã được pháp luật điều chỉnh. Luật bất động sản, luật chứng khoán và luật nghề nghiệp khác.

II. Đặc điểm của hoạt động thương mại

Chủ thể: Thương nhân, trong hoạt động thương mại có ít nhất một bên là thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại có tính chất nghề nghiệp.

Theo quy định tại Mục 6 Bộ luật Thương mại 2005, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế, cá nhân được thành lập hợp pháp đăng ký kinh doanh một cách độc lập, thường xuyên để hoạt động thương mại. Mục đích của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận.

Nội dung của hoạt động thương mại: Hai nhóm hoạt động cơ bản là mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ (mua bán hàng hoá và kinh doanh dịch vụ). Ngoài các hoạt động thương mại, còn có các hình thức đầu tư nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

III. Điều kiện của hoạt động thương mại là gì

Một hoạt động được gọi là hoạt động thương mại nếu nó đáp ứng các điều kiện sau:

Các hoạt động do thương nhân thực hiện. Các hoạt động phải nằm trong hướng dẫn của nhà giao dịch và các hoạt động phải được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận.

Theo quy định của Bộ luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại bao gồm: mua hàng hóa. Hoạt động cung cấp dịch vụ Hoạt động xúc tiến thương mại (hoạt động xúc tiến bán hàng, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, hoạt động hội chợ, triển lãm); trung gian thương mại (đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ký gửi mua bán hàng hóa, đại lý thương mại)), các chỉ dẫn thương mại cụ thể khác (gia công thương mại, đấu giá hàng hóa); hàng hóa; đấu thầu hàng hóa và dịch vụ; , đánh dấu hồ sơ, giao nhận hàng hóa hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa; vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giám định hàng hóa và kết quả cung cấp dịch vụ: cho thuê hàng hóa;

IV. Vai trò của thương mại là gì

Thương mại là một hoạt động thường xuyên trong đời sống thực tế. Thương mại gắn liền với việc trao đổi, mua bán của con người. Hoạt động bán hàng có các vai trò sau:

Thứ nhất là vai trò điều tiết sản xuất, vì hoạt động sản xuất hàng hóa và sản phẩm phải được trao đổi trên thị trường.

Thứ hai, sự phát triển của ngành thương mại sẽ giúp mở rộng giao lưu, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển.

Thứ ba, hoạt động thương mại có vai trò hướng dẫn tiêu dùng. Vì nó có thể tạo ra thói quen tiêu dùng mới trên thị trường thông qua các hoạt động thương mại.

Hoạt động thương mại có vai trò hướng dẫn tiêu dùng

Ngoài ra, thương mại còn kích thích sự phát triển của lực lượng sản xuất, tạo điều kiện sản xuất hàng hóa, đổi mới chất lượng và số lượng lao động, đồng thời phát triển tinh thần kinh doanh, thể hiện sự đáp ứng của sản xuất và tiêu dùng. Máy móc, thiết bị, đồ đạc, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, v.v.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm trên thị trường thông qua các thỏa thuận thương mại (bán buôn, bán lẻ) ký kết với các cơ sở sản xuất và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề khác. Nhờ đó, ngành thương mại và các ngành khác ngày càng có quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy lẫn nhau phát triển.

Thương mại còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giúp phân bổ nguồn lực tài chính để tham gia kinh doanh, phân phối và phân phối hàng hoá trên thị trường, thuận lợi cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng … Nó cung cấp phương tiện cần thiết cho sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Thương mại mở đường cho việc tiêu thụ các sản phẩm chế tạo và tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển.

Ngoài ra, thương mại góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, trực tiếp mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, thiết lập và mở rộng quan hệ thương mại với các nước trên thế giới, góp phần tích lũy vốn, nhất là vốn ngoại hối và đổi mới công nghệ.

Chúng tôi thấy rằng thương mại góp phần mở rộng quan hệ kinh tế trong nước và quốc tế

Chúng tôi thấy rằng thương mại góp phần mở rộng quan hệ kinh tế trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho thương mại khu vực thâm nhập vào các thị trường trên thế giới.

Trên đây là những thông tin về thương mại là gì? Hy vọng qua bài viết dưới đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!