Tìm hiểu doanh thu là gì? Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu ròng

Doanh thu là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Các biến doanh thu có tác động đáng kể đến một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Hầu hết chúng ta đều đã nghe nói đến thu nhập, nhưng để phân biệt giữa chúng, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa doanh thu, doanh thu thuần và doanh thu thuần. Làm cách nào để phân biệt sự khác biệt giữa doanh thu thuần và doanh thu thuần? Hãy cùng pedrinhofonseca.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Cách tính doanh thu là gì

Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính

Theo Chế độ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 14, doanh thu được định nghĩa là “tổng các lợi ích kinh tế mà công ty thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động kinh doanh bình thường của công ty và đóng góp để tăng lên. ” vốn chủ sở hữu.

“Doanh thu là tổng số tiền thu được trong quá trình hoạt động kinh doanh thông qua việc bán sản phẩm, hàng hoá của một cá nhân, tổ chức. Doanh thu là một trong những chỉ tiêu chủ yếu phản ánh hoạt động kinh doanh của một đơn vị tại một thời điểm nhất định. trong thời gian, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty Doanh thu kinh doanh được tạo ra thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu hoạt động nội bộ hoặc doanh thu bất thường. Vậy: Doanh thu cung cấp dịch vụ bán hàng: Là toàn bộ lợi nhuận thu được hoặc dự kiến ​​thu được từ hoạt động mua bán hàng hoá, bao gồm toàn bộ thu nhập gốc và thu nhập tăng thêm (nếu có).

Doanh thu nội bộ: Số tiền thu được từ việc bán và tiêu thụ nội bộ sản phẩm, hàng hóa giữa các đơn vị trực thuộc Công ty, Tập đoàn. Thu nhập tài chính: Lãi từ thu nhập cho thuê bất động sản, ngân hàng, cho vay, trả góp, đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu tư nhân, v.v. . Ví dụ, bán hàng hóa thừa hoặc hàng hóa, phân phối công cụ, thanh toán các khoản phải trả nhưng không phải trả vì bất kỳ lý do gì, hoặc thanh lý tài sản.

II. Doanh thu ròng là gì

Doanh thu thuần hay thu nhập ròng là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi hoàn thành tất cả các chi phí thuế, hoạt động bảo trì, khấu hao và phân bổ, và các hoạt động phi tiền mặt,…

Dựa trên kết quả bán hàng thuần, các nhà đầu tư có thể đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi khấu trừ các loại chi phí. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng quyết định mua cổ tức hay mua cổ phần đầu tư vào doanh nghiệp.

Công thức xác định doanh thu ròng:

Doanh thu ròng = Tổng doanh thu – Tất cả các chi phí về thuế, chi phí để sản xuất, kinh doanh và chi phí trả nợ

III. Một số chỉ số lợi nhuận quan trọng đối với doanh nghiệp

1. Lợi nhuận ròng

Thu nhập ròng hay thu nhập ròng, thu nhập ròng là lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các chi phí hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm cả thuế thu nhập, từ tổng doanh thu. Trên thực tế, việc tính toán thu nhập ròng có thể rất phức tạp trong các tổ chức lớn. Điều này là do các khoản thu và chi cần được phân loại và phân bổ theo phạm vi và nội dung công việc cụ thể.

Thu nhập ròng hay thu nhập ròng, thu nhập ròng là lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các chi phí hoạt động của một doanh nghiệp

Thu nhập ròng là một thước đo giúp chủ doanh nghiệp xác định liệu doanh thu kinh doanh của họ có lớn hơn chi phí hay không. Chỉ tiêu này thường được tìm thấy trong các báo cáo tài chính của một công ty và cũng được coi là một thước đo chung để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty.

Lợi nhuận ròng được xác định bởi công thức:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (10% VAT + 30% tổng chi phí hoạt động) – 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Lợi nhuận gộp

Tổng lợi nhuận, còn được gọi là lợi nhuận gộp, đề cập đến sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động. Cụ thể hơn, lợi nhuận gộp là lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất và bán sản phẩm hoặc các chi phí liên quan đến việc cung cấp sản phẩm.

Ngoài ra, lợi nhuận gộp còn là thước đo năng suất của công ty trong các hoạt động sản xuất, điều hành và quản lý lao động. Xác định tỷ suất lợi nhuận gộp giúp chủ doanh nghiệp cân đối tài chính và dễ dàng định hướng mục tiêu trong khi quản lý sản xuất kinh doanh.

Các loại hình kinh doanh khác nhau có những cách xác định tổng lợi nhuận khác nhau. Cụ thể như sau: Trong trường hợp công ty kinh doanh, tổng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần và chi phí nhập khẩu. Trong lĩnh vực sản xuất, lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu thuần và chi phí sản xuất hàng hóa.

Các loại hình kinh doanh khác nhau có những cách xác định tổng lợi nhuận khác nhau

Lợi nhuận gộp (hay lãi gộp) = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Trên đây là tất cả những thông tin cần thiết giúp bạn phân biệt giữa doanh thu, doanh thu thuần, doanh thu thuần và cách tính các loại lợi nhuận này. Hy vọng bài viết doanh thu là gì trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!